Om oss

  Om oss

Välkommen till Älvenäs pistolskytteklubb

Älvenäs Pistolskytteklubb bildades den 30 april 1946 som Grums Härads PSF och den 12 mars 1956 bildades Älvenäs PK.

Vår skjutbana är belägen bakom Svenska Rayon i Älvenäs, på nära avstånd till Grums och Vålberg.Trots det har vi inga begränsningar i skjuttiderna p.g.a. bullerstörningar till omgivande bebyggelse.


Pistolskytte är en bra sport eller fritidssyselsättning som kan utövas av vem som helst oavsett kön eller ålder.

För att börja med pistolskytte måste du först gå med i någon av de ca: 650 klubbarna

som finns runt om i landet. Klubbarna är indelade länsvis i pistolskyttekretsar.

Ungdomar kan börja med luftpistolskytte redan vid 10-12 års ålder och när man blivit

14-15 år kan man börja skjuta med krutvapen.

För att få köpa ett tävlingsvapen måste du först ha varit medlem i en klubb i minst 6 månader.

För att få köpa en revolver eller en pistol måste du ha en licens som utfärdas av polisen

efter det att du fyllt 18 år och efter det att du uppfyllt de fastställda kvalifikationer

som krävs för att din klubb skall utfärda ditt intyg. Det första krutvapnet man får köpa är ett av kaliber 22, men efter ytterligare 6 månaders aktivt medlemskap kan man få lov att köpa ett i grövre kaliber

Ett aktivt medlemskap är alltså en förutsättning för att du ska få intyg till licensansökan för eget vapen. Klubbens nybörjarutbildning ger praktisk skjututbildning och den teoretiska utbildning som krävs för att du skall få pistolskyttekortet "Grönt kort", vilket krävs för att du ska få delta i tävlingar.


Som medlem har du tillträde till vår skjutbana när som helst, antingen för att skjuta eller bara prata skytte.

Ammunition tillhandahålles till lägsta möjliga pris, och vapen får du låna tills du har ett eget.

Allt målmaterial ingår i medlemsavgiften.

Som medlem är det också din skyldighet att bidra med hjälp vid underhållsarbeten, iordningställa mål till tävlingar,

och att deltaga som funktionär vid våra tävlingar, ja över huvud taget ställa upp tillsammans med andra i klubben när det behövs.

Tycker du att pistolskytte verkar intressant och vill prova på?

                         Välkommen hit på ett besök eller tryck på knappen här under för att komma vidare.


'


                                                                                     


                                                                                       Välkommen!